Príkaz na zatknutie » BUNDOVÁ Nataša #Košice #pátranie #hľadaná

Priezvisko: BUNDOVÁ
Rodné priezvisko: TURKOVÁ
Meno: Nataša
Dátum narodenia: 1966-10-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2011-05-20
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach