Príkaz na zatknutie | BOLDIOVÁ Brigita #Rožňava #pátranie #hľadaná

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: BOLDIOVÁ
Meno: Brigita
Dátum narodenia: 1978-01-14
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rožňava
Dátum vyhlásenia: 2018-03-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rožňave

Zdieľaj pátranie