Príkaz na zatknutie » BIRO Ioan #RUMUNSKO #pátranie #hľadaný


Priezvisko: BIRO
Meno: Ioan
Dátum narodenia: 1983-06-17
Štátna príslušnosť: RUMUNSKO
Dátum vyhlásenia: 2015-12-18
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante