Príkaz na zatknutie BIHÁRY Emil #Pezinok

Priezvisko:   BIHÁRY
Meno:  Emil
Dátum narodenia:  1960-06-26
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Pezinok
Dátum vyhlásenia:  2019-05-02
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Pezinku

Príkaz na zatknutie BIHÁRY Emil #Pezinok