Príkaz na zatknutie | BARTKO Ľuboš #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BARTKO
Meno: Ľuboš
Dátum narodenia: 1972-07-13
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2018-12-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach