Príkaz na zatknutie BARKUS Ján #Dunajská Streda #hľadaný #pátranie

Priezvisko:   BARKUS  Meno: Ján Dátum narodenia: 1988-10-28 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Dunajská Streda Dátum vyhlásenia: 2019-01-10 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede