Príkaz na zatknutie » BADO Róbert #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BADO
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1975-05-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2017-06-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove