Príkaz na zatknutie AUXOVÁ Iveta #Poltár

Priezvisko: AUXOVÁ
Meno:  Iveta
Dátum narodenia:  1987-08-05
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Poltár
Dátum vyhlásenia:  2019-05-13
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Lučenci

Príkaz na zatknutie AUXOVÁ Iveta #Poltár