Príkaz na zatknutie » ARTIKO Danijel #SRBSKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko:   ARTIKO
Meno: Danijel
Dátum narodenia: 1976-06-25
Štátna príslušnosť: SRBSKO A ČIERNA HORA
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2014-11-11
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave III