Príkaz na zatknutie ACHBERGER Milan #Pezinok

Priezvisko:   ACHBERGER
Meno:  Milan
Dátum narodenia:  1975-11-06
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Pezinok
Dátum vyhlásenia:  2019-05-02
Dôvod pátrania:  Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Pezinku


Príkaz na zatknutie ACHBERGER Milan #Pezinok