TAŽEJ František #Prešov #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TAŽEJ
Meno: František
Dátum narodenia: 1983-08-03
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2017-10-02
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove