Príkaz na predvedenie LÁSZLÓ Tibor #Bratislava #patranie #hľadaný

Priezvisko:   LÁSZLÓ Meno: Tibor Dátum narodenia: 1973-10-18 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko:   Bratislava I Dátum vyhlásenia: 2017-02-13 Dôvod pátrania: Príkaz na predvedenie § 448a T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave I