POMPOVÁ Angela #Vranov nad Topľou #pátranie #hľadaná

Priezvisko: POMPOVÁ
Meno: Angela
Dátum narodenia: 1979-07-22
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2009-04-24
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou