Príkaz na zatknutie » EGRECKÝ Pavol #Martin #pátranie #hľadaný

Priezvisko: EGRECKÝ
Meno: Pavol
Dátum narodenia: 1969-09-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Martin
Dátum vyhlásenia: 2002-12-13
Dôvod pátrania: Zatýkací rozkaz podľa § 490 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Martine