Pátranie po pobyte Zdenek FLACHS

Priezvisko: FLACHS
Meno: Zdenek
Dátum narodenia: 1990-12-06
Štátna príslušnosť: ČESKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2017-02-06
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici