Pátranie po pobyte » TÖMÖLOVÁ (ŠPORKOVÁ) Marta #Lučenec #pátranie #hľadaná

Priezvisko: TÖMÖLOVÁ
Rodné priezvisko: ŠPORKOVÁ
Meno: Marta
Dátum narodenia: 1950-04-17
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2018-06-20
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci