Pátranie po pobyte TAMÁŠOVÁ Paulína #Revúca

Priezvisko:   TAMÁŠOVÁ
Rodné priezvisko:  VIOLOVÁ
Meno:  Paulína
Dátum narodenia:  1956-01-19
Štátna príslušnosť:  SLOVENSKO
Bydlisko:   Revúca
Dátum vyhlásenia:  2019-05-13
Dôvod pátrania:  Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar:  OR PZ v Revúcej

Pátranie po pobyte TAMÁŠOVÁ Paulína #Revúca