Pátranie po pobyte | STOJKOVÁ Ingrida #Nitra #pátranie #hľadaná

Priezvisko: STOJKOVÁ
Meno: Ingrida
Dátum narodenia: 1985-04-16
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2016-06-01
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre