Pátranie po pobyte Soňa RIJAKOVÁ Trnava

Priezvisko: RIJAKOVÁ
Meno: Soňa
Dátum narodenia: 1978-10-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Trnava
Dátum vyhlásenia: 2016-05-11
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici