Pátranie po pobyte | SENDREI Patrik #Levice #pátranie #hľadaný

Priezvisko: SENDREI
Meno: Patrik
Dátum narodenia: 1976-12-09
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Levice
Dátum vyhlásenia: 2018-11-29
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Leviciach