Pátranie po pobyte | REPKOVSKÝ Stanislav #Žilina #pátranie #hľadaný

Priezvisko: REPKOVSKÝ
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1982-08-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Žilina
Dátum vyhlásenia: 2013-05-29
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre