Pátranie po pobyte | PALGUTA René #Poprad #pátranie #hľadaný

Priezvisko: PALGUTA
Meno: René
Dátum narodenia: 1992-04-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Poprad
Dátum vyhlásenia: 2018-11-29
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade