Pátranie po pobyte | MOLNÁR Attila #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko: MOLNÁR
Meno: Attila
Dátum narodenia: 1990-10-25
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2018-08-16
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rimavskej Sobote