Pátranie po pobyte » LAZORYK Oleksandr #pátranie

Priezvisko: LAZORYK
Meno: Oleksandr
Dátum narodenia: 1988-03-23
Štátna príslušnosť: UKRAJINA
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-11-06
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Michalovciach