Pátranie po pobyte » LACZOVÁ (GELETOVÁ) Silvia #Komárno #pátranie #hľadaná

Priezvisko: LACZOVÁ
Rodné priezvisko: GELETOVÁ
Meno: Silvia
Dátum narodenia: 1969-03-18
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Komárno
Dátum vyhlásenia: 2018-07-13
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre