Pátranie po pobyte | KOLOMPÁROVÁ Blanka #Nitra #pátranie #hľadaná

Priezvisko: KOLOMPÁROVÁ
Meno: Blanka
Dátum narodenia: 1982-05-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2015-12-10
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre