Pátranie po pobyte | KOLOMPÁR Jozef #Nitra #pátranie

Priezvisko: KOLOMPÁR
Meno: Jozef
Dátum narodenia: 1974-04-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2017-11-06
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre