Pátranie po pobyte » KARLIK Richard #Nitra #pátranie

Priezvisko: KARLIK
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1980-09-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2017-12-07
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Galante