Pátranie po pobyte » JANOVOVÁ Petra #VranovnadTopľou #pátranie

Priezvisko: JANOVOVÁ
Meno: Petra
Dátum narodenia: 1992-01-27
Štátna príslušnosť: ČESKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-11-29
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou