Pátranie po pobyte | GREGOROVÁ (ŠOTÍKOVÁ) Dáša #Prešov #pátranie #hľadaná

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: GREGOROVÁ
Rodné priezvisko: ŠOTÍKOVÁ
Meno: Dáša
Dátum narodenia: 1972-05-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2018-09-04
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove

Zdieľaj pátranie