Pátranie po pobyte | GDOVINOVÁ (DANČIŠAKOVÁ) Juliana #Vranov nad Topľou #pátranie #hľadaná

Priezvisko: GDOVINOVÁ
Rodné priezvisko: DANČIŠAKOVÁ
Meno: Juliana
Dátum narodenia: 1986-12-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2018-08-03
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou

Zdieľaj pátranie