Pátranie po pobyte » GALAMBOVÁ (BALÁŽOVÁ) Veronika #Lučenec #pátranie #hľadaná

Priezvisko: GALAMBOVÁ
Rodné priezvisko: BALÁŽOVÁ
Meno: Veronika
Dátum narodenia: 1997-12-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2018-07-18
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci