Pátranie po pobyte | VALAŠIK Tomáš #Banská Bystrica #pátranie #hľadaný

Priezvisko: VALAŠIK
Meno: Tomáš
Dátum narodenia: 1992-08-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2016-05-03
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici