Pátranie po pobyte ✷ Michal VERMEŠ Partizánske

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: VERMEŠ
Meno: Michal
Dátum narodenia: 1986-11-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Partizánske
Dátum vyhlásenia: 2014-10-29
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Partizánskom

Zdieľaj pátranie