PÁTRANIE po pobyte ✷ KAŠŠOVÁ Katarína

Priezvisko: KAŠŠOVÁ
Meno: Katarína
Dátum narodenia: 1979-11-23
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2017-08-16
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Poprade