PÁTRANIE po pobyte ✷ DANEV Marián, Zvolen

Priezvisko: DANEV  Meno: Marián
Dátum narodenia: 1976-11-27
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Zvolen
Dátum vyhlásenia: 2011-12-08
Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici