Pátranie po obvinenom » HORVÁTH (LAKATOŠ) Dávid #Rimavská Sobota #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HORVÁTH
Rodné priezvisko: LAKATOŠ
Meno: Dávid
Dátum narodenia: 1990-07-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rimavská Sobota
Dátum vyhlásenia: 2018-01-08
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici