Pátranie po obvinenom » HANKO BALÁŽ Róbert #Ružomberok #pátranie #hľadaný

Priezvisko: HANKO
Rodné priezvisko: BALÁŽ
Ďalšie priezviská:
Meno: Róbert
Dátum narodenia: 1978-12-10
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Ružomberok
Dátum vyhlásenia: 2017-07-14
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Ružomberku

Zdieľaj pátranie