Dodanie do výkonu trestu | DANKO Miroslav #Stropkov #hľadaný #pátranie

Priezvisko: DANKO Meno: Miroslav Dátum narodenia: 1979-08-01 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Stropkov Dátum vyhlásenia: 2018-12-27 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Svidníku