Pátranie po obvinenom ✷ Hľadaný Stanislav OLÁH Snina

Priezvisko: OLÁH
Meno: Stanislav
Dátum narodenia: 1983-03-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Snina
Dátum vyhlásenia: 2016-08-03
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom