Pátranie po obvinenom ✷ Hľadaný Sari DAHER

Priezvisko: DAHER
Meno: Sari
Dátum narodenia: 1988-09-23
Štátna príslušnosť: IZRAEL
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2015-07-14
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Humennom