Pátranie po obvinenom ✷ Hľadaný Richard SCHMIDT Banská Bystrica

Priezvisko: SCHMIDT
Meno: Richard
Dátum narodenia: 1980-05-07
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2017-04-10
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici