Pátranie po obvinenom ✷ Hľadaný Miroslav OLÁH LAKATOS Lučenec

Priezvisko: LAKATOS
Rodné priezvisko: OLÁH
Meno: Miroslav
Dátum narodenia: 1975-05-24
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Lučenec
Dátum vyhlásenia: 2017-01-31
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Lučenci