Pátranie po nezvestnom | JÓKAY Peter #Nitra #pátranie #nezvestný

Priezvisko: JÓKAY
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1971-12-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2002-01-23
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre