Pátranie po nezvestnej » NÉMETHOVÁ Magdaléna #Dunajská Streda #pátranie #nezvestná

Priezvisko: NÉMETHOVÁ
Rodné priezvisko: GAZSIKOVÁ
Meno: Magdaléna
Dátum narodenia: 1968-06-26
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2014-01-17
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede