Pátranie po Richardovi z Košíc


Polícia pátra po hľadaných osobách z Košíc

GÁBOR Richard, nar. 19. 11. 1973, trvale bytom Košice – Nad jazerom, Galaktická 26
Okresný súd v Prešove vydal na hľadaného príkaz na dodanie do výkonu trestu pre trestný čin výtržníctva. Hľadaný sa dlhodobo v mieste svojho trvalého ani prechodného pobytu nezdržiava,  nepreberá si poštu a vyhýba sa nástupu výkonu trestu odňatia slobody.

Akékoľvek informácie k hľadaným osobám oznámte na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo na známom bezplatnom telefónnom čísle „158“. V pracovnej dobe od 07.30 hod. do 15.30 hod. na oddelení pátrania a KTČ OKP OR PZ v Košiciach na číslo 09619 – 31073.

R E K L A M A