Príkaz na zatknutie WEICK Tilo Werner #NEMECKO

Priezvisko: WEICK
Meno: Tilo Werner
Dátum narodenia: 1973-11-11
Štátna príslušnosť: NEMECKO
Dátum vyhlásenia: 2015-10-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave V