Pátranie po hľadanom | TEKEL (KOTLÁR) Ján #Nitra #pátranie #hľadaný

Priezvisko: TEKEL
Rodné priezvisko: KOTLÁR
Meno: Ján
Dátum narodenia: 1978-12-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nitra
Dátum vyhlásenia: 2018-08-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Nitre