Pátranie po hľadanom | ŠTRBA Šimon #Banská Bystrica #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: ŠTRBA
Meno: Šimon
Dátum narodenia: 1991-10-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Banská Bystrica
Dátum vyhlásenia: 2018-11-29
Dôvod pátrania: Osoba v ochrannej liečbe
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Banskej Bystrici

Zdieľaj pátranie