Pátranie po hľadanom | STOJANOVSKI Goran #MACEDÓNSKO #pátranie #hľadaný

Priezvisko: STOJANOVSKI
Meno: Goran
Dátum narodenia: 1976-11-25
Štátna príslušnosť: MACEDÓNSKO
Bydlisko:
Dátum vyhlásenia: 2018-10-03
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Trnave